พิธีมอบรางวัล “ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน” ณ ออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

48

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน”  จำนวน 9 ท่านจาก 10 เขตพื้นที่ รวมกรุงเทพมหานครฯ และรางวัลชมเชยจำนวน 18 ท่าน ด้วยกัย ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าว ถือเป็นการเชิดชูคนดี ให้มีกำลังใจปฎิบัติหน้าที่อย่างภาคภูมิ ณ ออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ