นายกฯมอบนโยบาย ขับเคลื่อนและปฎิรูปประเทศแบบบูรณาการ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

27

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ”การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ เพื่อคนไทยทุกคน” และมอบนโยบาย “บูรณาการเพื่อนำประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ