พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยธ. ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในการลงนามพิธีสารความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด คู่ภาคีไทย-ยูนนาน

60

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย MR.DONG JIALU Executive Deputy DG of Yunnan Provincial Public Security Department (YPPSD) รองอธิบดีกรมรักษาความสงบสาธารณะมณฑลยูนนาน กระทรวงรักษาความสงบสาธารณะ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามพิธีสารความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด ระหว่างคู่ภาคี สำนักงานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแห่งมลฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 แห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วยคณะฝ่ายไทยนำโดย นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายวิชัย ไชยมงคล ผอ.ปปส.ภาค 5 นายสิทธิศักดิ์ กัลยาณประดิษฐ์ ผอ.สำนักปราบปรามยาเสพติด นางภัทราภรณ์ เชาวลิต ผอ.สำนักการต่างประเทศ นายสิทธิศักดิ์ วัจนะรัตน์ ผอ.ปปส.ภาค 7 และคณะฝ่ายมณฑลยูนนาน สปป.จีน จำนวน 14 นาย เพื่อประสานความร่วมมือกันควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถควบคุมและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมแชงกรีลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

1464755683194

1464755713642
1464755658626