บิ๊กบอส CPN ปรีชา เอกคุณากูล ลุยเอง จัดงาน “เอสเอ็มอี – มาร์เก็ตเพลส – ไทยช่วยไทย บาย ประชารัฐ” หนุนเอสเอ็มอีไทย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

25

คุณปรีชา เอกคุณากูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หนุนเอสเอ็มอีไทย สานต่อนโยบายขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทย ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ร่วมกับสภาหอการค้าไทย หอการค้าประจำจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นำร่องโครงการ เอสเอ็มอี – มาร์เก็ตเพลส ไทยช่วยไทย บาย ประชารัฐ  เป็นอีกช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีไทยจากทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้ผู้ประกอบการ งานนี้ผู้ประกอบการยิ้มหน้าบาน ชาวอุดรก็ยิ้มแก้มปริ ได้ช้อป ของดีของถูก มีคุณภาพ พร้อมสร้างรายได้อย่างทั่วถึง ระหว่างวันที่ 2-12 มิถุนายน และ 16-26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี