เอสโซ่ ประเทศไทยเปิดตัวน้ำมันเครื่องโมบิล ปีกาซัส 605 อัลตร้า 40 พร้อมแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในงานAseanSustainable Energy Week 2016

23

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทชั้นนำด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ได้แสดงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่งาน Asean Sustainable Energy Week 2016ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2559 นี้ ณ ศูนย์จัดแสดงไบเทค บางนาพร้อมเปิดตัว “โมบิล ปีกาซัส™605 อัลตร้า 40(Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40)น้ำมันเครื่องสูตรที่คิดค้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ประเภทที่ใช้พลังงานจากก๊าซชีวมวลและก๊าซฝังกลบสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกอย่างยั่งยืนและมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. นางสาวคัม-ฟง ซิว ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2. นายดอง โจ ลี ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
  3. นางปาจรีย์ มีกังวาล ผู้จัดการแบรนด์ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นยานยนต์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก