ก.มหาดไทย จัดงานโอทอป กลางปี คาดเงินสะพัด 800 ล้าน

63

กระทรวงมหาดไทย จัดงาน OTOP Midyear 2016 หวังกระจายสินค้า ไปทั่วโลก โดยจะมีการรวบรวมผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพมากมายมาจัดแสดงและจำหน่าย คาดตลอดการจัดงานจะมีประชาชนมาร่วมไม่ต่ำกว่า 7 แสนคน และมียอดการจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท

1464860136716

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Midyear 2016 ภายใต้แนวคิด ความหลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว ที่กรมการพัฒนาชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึง 13 มิ.ย. นี้ มีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแถลงข่าวด้วย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยกำหนดนโยบายสำคัญคือการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทยยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงมหาดไทย ได้เร่งดำเนินการยกระดับพัฒนาสินค้า OTOP ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น โดยยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเมษายน 2559 รวม 7 เดือน มีรายได้รวมทั้งสิ้นกว่า 7 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 17%  คาดว่าจตลอดการจัดงานจะมีประชาชนมาร่วมไม่ต่ำกว่า 7 แสนคน และมียอดการจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท

1464860141144

สำหรับการจัดงานOTOP Midyear 2016 ภายใต้แนวคิด ความหลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึง 13 มิ.ย. นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งภายในงานมีการรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเด่นจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศมาจัดแสดงและจำหน่ายมากมาย โดยจัดแบ่งออกเป็น 8 โซน อาทิ โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โซน OTOP Classic โซน OTOP ชวนชิมอาหารและเครื่องดื่ม โซน OTOP ดาวรุ่ง (OTOP Trader) / OTOP Next แสดง ผลงานการพัฒนา OTOP เข้าสู่อนาคตเน้นการบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OVC) หรือเยาวชนโอทอป(Young OTOP) โซนสุดยอดศิลปิน OTOP แสดงผลงานและการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของ OTOP เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวน 25 ราย ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  และโซนที่  OTOP Premium ประกอบด้วย OTOP ขึ้นเครื่อง  OTOP go inter และ OTOP
แบรนด์เนม

1464871421916

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่ น่าสนใจมากมาย อาทิกิจกรรมบนเวทีที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวันตลอดการจัดงาน นาทีทองชั่วโมงแห่งการนำพาเลทสินค้า OTOP คุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาพิเศษทุกวันวันละ 2 รอบ นอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลด แลก แจก แถม และลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมาย และสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึงทุกวันวันละ 8 เส้น พิเศษสุดกับวันสุดท้ายของการจัดงานร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่รถยนต์ 2 คัน มูลค่ามากกว่า 8 แสนบาท

1464860147581 1464860131454