กรมโรงงานฯ ชวนชมนิทรรศการต้นไม้แห่งความยั่งยืน

24

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ “ต้นไม้แห่งความยั่งยืน Big Tree of Sustainability”  ภายใต้หัวข้อ 24-Hour Eco Life  เพื่อให้ความรู้ถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ  การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การส่งเสริมโรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  โดยระบบ Interactive Screen พร้อมมาร่วมสนุกกับกิจกรรมเกมการจัดรูปแบบเมือง Eco Industrial Town Model กิจกรรม  Eco Photo Booth เป็นต้น และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ตื่นตาตื่นใจกับนวัตกรรมรักษ์โลกกว่า 200 องค์กรชั้นนำทั่วเอเชีย 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ที่บูธ J20, J22 และ K19, K20 ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต สินค้าและบริหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “Eco-Products International Fair 2016”  ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 0 2 202 4143 และ 02 202 4025