มาสเตอร์การ์ดเปิดโครงการ Project Inspireเฟ้นหานักเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสตรีในไทยและเอเชียแปซิฟิก

12

มาสเตอร์การ์ดร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีในประเทศสิงคโปร์ประกาศเปิดตัวโครงการ “Project Inspire: 5 Minutes to Change the World” สำหรับปีนี้ขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการติดต่อกันมาเป็นปีที่หก โครงการนี้เป็นโครงการสานฝันในระดับสากลสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 18-35 ปีในประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงและยกระดับความเป็นอยู่ของสตรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านการนำเสนอแนวคิดทั้งหมดภายใน 5 นาที ผู้ชนะเลิศจะได้รับทุน 25,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ885,000 บาท) เพื่อแปลงแนวคิดที่ตนเสนอให้กลายเป็นความจริง ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในการสาธิตแนวคิดของตนว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีในทุกช่วงวัยผ่านปัจจัยต่างๆ ทางด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน ด้านการออกแบบเพื่อชีวิตชาวเมือง ด้านการศึกษา เป็นต้น ผู้สมัครจะต้องส่งวีดีโอความยาวห้านาทีเพื่อแสดงรายละเอียดให้เห็นได้ว่าจะนำเงินทุน 25,000 เหรียญสหรัฐ ไปใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีได้อย่างไร โครงการนี้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ผู้สนใจสามารถยื่นสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการที่ www.projinspire.com

Project Inspire จะคัดเลือกผู้เข้ารอบรองชนะเลิศจำนวนยี่สิบคนเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในรอบระดมทุน จากนั้นจะเฟ้นหาผู้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยผู้แข่งขันที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเหล่านี้จะต้องนำเสนอแนวคิดและแรงบันดาลใจของตนต่อหน้าบรรดาคณะกรรมการตัดสินที่ประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ดี ผู้แข่งขันในรอบรองชนะเลิศที่ไม่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ยังมีโอกาสได้รับ “บัตรผ่านพิเศษ” เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศสิงคโปร์ได้ หากได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดในรอบระดมทุน สุดท้ายแล้ว คณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินผู้ชนะเลิศ และจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันภายในงานที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน 2559

ในรอบปีที่ผ่านมา การนำเสนอแนวคิดจากประเทศไทยใน Project Inspire ถือว่าประสบความสำเร็จหลายรายการ โดยดูจากแนวคิดกว่า 2,100 แนวคิดที่ถูกเสนอมาจาก 109 ประเทศทั่วโลก ‘UPLift initiative’ ของไทยได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Best Financial Literacy/Livelihood Proposal และทุนมูลค่า 10,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ354,000 บาท) ในปี 2554  ในขณะที่แนวคิด‘Fair Trade For Thai Artisans’จาก Trade Monkey ได้เข้าถึงรอบสุดท้ายในปี 2557 อีกด้วย

โครงการ“Project Inspire: 5 Minutes to Change the World” นี้ได้รับรางวัลเป็นเครื่องพิสูจน์มาหลายรางวัล และเป็นหนึ่งในโครงการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดโครงการหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2554 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบหนึ่งศตวรรษวันสตรีสากลและครบรอบ 25 ปีของมาสเตอร์การ์ดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จอร์เจตต์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานการสื่อสารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของมาสเตอร์การ์ด เสริมว่า “ในหลายๆ พื้นที่ทั่วโลก เรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้หญิงมักจะถูกมองข้าม ดัชนีวัดความเป็นอยู่ที่ดีของมาสเตอร์การ์ดปีล่าสุดชี้ให้เห็นว่า สตรีในตลาดเกิดใหม่และตลาดโลกที่พัฒนาแล้วหลายๆแห่งทั่วภูมิภาคเอเชียต่างรู้สึกถึงภัยคุกคามในเรื่องอาชญากรรมและความรุนแรง ซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงความกดขี่และความไม่เท่าเทียมทางเพศอย่างชัดเจนรุนแรงที่สุดอย่างหนึ่ง เราได้ร่วมมือกับคณะกรรมการกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีในประเทศสิงคโปร์เพื่อแสวงหาวิธีกระตุ้นให้ผู้มีบทบาทในสังคมยุคใหม่ได้ร่วมกันหาทางแก้ปัญหาโดยตรงที่สตรีทุกวัยต้องประสบ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ที่โรงเรียน และในที่สาธารณะProject Inspire เป็นโครงการที่ตอกย้ำความเชื่อของมาสเตอร์การ์ดที่ว่า การส่งเสริมสวัสดิภาพของสตรีนั้นจะมีผลกระทบสูงสุดให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งชุมชน”