กรมโรงงานฯ จัดสัมมนา “อุตสาหกรรมปลอดภัย ก้าวไกลและยั่งยืน”

21

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่ 3 จากซ้าย)  นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (คนที่ 4 จากซ้าย) และนางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คนที่ 5 จากซ้าย) ร่วมเปิดงานสัมมนาวิชาการ “อุตสาหกรรมปลอดภัย ก้าวไกลและยั่งยืน” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานด้านกฎหมายความปลอดภัยในการลดปัญหาอัคคีภัยในโรงงานและพัฒนาความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ในงาน  ASEAN Sustainable Energy Week 2016 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา