Hotels.com เผยเทรนด์ล่าสุด ที่ผู้บริโภคนิยมวางแผนการท่องเที่ยวผ่านมือถือ และกลายเป็นอุปกรณ์ที่ผู้เดินทางขาดไม่ได้

22

จากความนิยมของโทรศัพท์มือถือที่กำลังเติบโตขึ้น และการพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นจองที่พักออนไลน์ Hotels.com จึงได้นำเสนอผลสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการจองผ่านมือถือของผู้บริโภคในหัวข้อ Mobile Travel Tracker ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของมือถือที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้คนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนได้ส่งผลต่อรูปแบบการตัดสินใจในเรื่องการเดินทางของผู้คน เพราะปัจจุบันสามารถจองโรงแรมได้จากทุกที่และได้ทันทีที่ต้องการ และผู้บริโภคยังให้ควมสำคัญกับเรื่องราคาน้อยลง แต่มองที่ความสะดวกและการเลือกโรงแรมจากรีวิวมากขึ้น โดยคนไทย 67% ตอบว่าเคยจองโรงแรมผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่สูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

Asian young girls take a selfie with her friends at Victoria Harbor, Hong Kong.; Shutterstock ID 414268645

นักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มมากขึ้นเพราะโทรศัพท์มือถือ

ข้อมูลจาก Hotels.com Mobile Travel Tracker เปิดเผยว่าจากการสำรวจผู้บริโภคจำนวน 9,200 คนใน 31 ประเทศทั่วโลกพบว่านักท่องเที่ยวยุคใหม่เดินทางโดยเฉลี่ยปีละ 4 ครั้ง และเข้าพักในโรงแรมโดยเฉลี่ย 13 คืนต่อปี นอกจากนี้ เกือบ 1 ใน 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามยังได้ใช้เวลาเกิน 31 วันต่อปีในห้องพักของโรงแรม หรือเทียบเท่ากับการพัก 1 เดือนเลยทีเดียว

สำหรับประเทศไทย ผู้ตอบแบบสำรวจ 52% ยอมรับว่าตนจองที่พักและการเดินทางต่างๆ มากขึ้นกว่าเมื่อก่อน เนื่องจากสมาร์ทโฟนมีฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกมากขึ้น โดยข้อมูลจากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่าจากข้อมูลในไตรมาสแรกของปี 2558 มีผู้ลงทะเบียนใช้มือถือในไทยถึง 91.9 ล้านราย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 135% เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด 68 ล้านคน เมื่ออ้างอิงจากผลสำรวจดังกล่าว จึงไม่น่าแปลกใจว่าคนไทยโดยเฉลี่ยกว่า 67% เคยใช้โทรศัพท์มือถือจองโรงแรม โดยเฉพาะกลุ่มคนอายุ 30-39 ปีที่76% เคยจองที่พักผ่านมือถือมาแล้ว นอกจากนี้คนไทยที่เข้าร่วมการสำรวจยังตอบว่าส่วนใหญ่จะจองที่พักผ่านมือถือสำหรับการท่องเที่ยวช่วงสั้นๆ ในประเทศ 60% การเดินทางติดต่อธุรกิจ 54% และการท่องเที่ยวช่วงสั้นๆ ในต่างประเทศ 36%

TH_Mobile Travel Tracker general findings infographic

การจองที่สะดวก – ระหว่างนอนเล่นบนเตียง หรือระหว่างเข้าห้องน้ำ

ความยุ่งยากในอดีตที่การจองการเดินทางต่างๆ ต้องเดินทางไปที่บริษัทท่องเที่ยวและรอคิวนานกลายเป็นเรื่องที่เด็กยุคใหม่ฟังแล้วอาจไม่เชื่อ โดย 50% ของคนไทยระบุว่าตนเคยจองโรงแรมโดยใช้สมาร์ทโฟนระหว่างที่นั่งรอเพื่อนหรือแฟน และเป็นคำตอบที่สูงที่สุดจากการสำรวจ 46% ยังยอมรับว่าเคยจองโรงแรมในที่ทำงานและในระหว่างเวลางาน และ 11% ตอบว่าเคยจองที่พักขณะนั่งทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำ