“มูลนิธิพีแอนด์จี” ผนึกพลังจิตอาสาร่วมสร้างห้องน้ำเพื่อสุขอนามัย

18

คุณกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน เลขาธิการมูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทย และ คุณกนกวรรณ พิมานแมน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทอัมพรสรรพสินค้า ร่วมด้วยมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย (Habitat for Humanity) จัดกิจกรรมพนักงานจิตอาสา “P&G Volunteer for Better Health and Hygiene” ครั้งที่ 4 โดยการร่วมสร้างห้องน้ำใหม่ที่ถูกหลักสุขาภิบาลจำนวน 6 ห้อง และอ่างล้างมือ เพื่อปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี ในด้านส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ลดโรคติดต่อ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์พีแอนด์จี อาทิ แชมพู สบู่ แปรงสีฟัน เป็นต้น ให้กับคณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนวัดท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆนี้