หน้าแรก ข่าวในประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชนจัดใหญ่งาน OTOP Midyear 2016

79

เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก จัดงาน “OTOP MIDYEAR 2016 : ความหลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว” ระดมกว่า 2,500 ร้านค้า โชว์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ 4 – 5 ดาวเอาใจแฟน OTOP ปีนี้จัดใหญ่กว่าทุกครั้ง เปิดตัว OTOP ขึ้นเครื่องบิน พร้อมเชิดชูศิลปินผู้รังสรรค์งานศิลปะบนผลิตภัณฑ์ คาดมีคนเข้าชมงานเกิน 7 แสนคน ตั้งเป้ายอดจำหน่าย 800 ล้านบาท เริ่มแล้ววันนี้ – 13 มิ.ย. 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1–3 อิมแพค เมืองทองธานี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน “OTOP MIDYEAR 2016 : ความหลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว” ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการจัดงาน รวมทั้งตัวแทนคณะทูตจากประเทศต่างๆ ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิด

IMG_2048_resize

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการจัดงานครั้งนี้มาก โดยตั้งใจจะเดินทางมาเป็นประธานด้วยตนเอง แต่เนื่องจากมีภารกิจสำคัญเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้ตนมาทำหน้าที่แทน งาน OTOP Midyear 2016 ครั้งนี้จัดได้ยิ่งใหญ่ นอกจากได้คัดสรร “ความหลากหลายทั่วไทยหาได้ในที่เดียว” แล้ว ยังมีการเชิดชูศิลปินผู้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยทักษะฝีมือเชิงช่างชั้นสูง ถือเป็นการสืบสานและสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงริเริ่มส่งเสริมงานศิลปาชีพมาอย่างยาวนานจนนำมาสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ในปัจจุบัน  เพื่อเป็นการตอบสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ของประชาชน และสนับสนุนให้มีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กว้างและก้าวไกลมากยิ่งขึ้น เช่น จัดให้มีร้านค้าประชารัฐสุขใจ Shop ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศ ส่งเสริมการจัดจำหน่าย OTOP บนเครื่องบิน และมีร้านจำหน่ายในสนามบิน รวมถึงส่งเสริม การจัดจำหน่ายผ่านระบบ E – Commerce เป็นต้น

IMG_1868_resize

“คาดว่าการจัดงาน OTOP Midyear 2016 ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และหวังว่าจะช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ” คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 700,000 ราย และ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 800 ล้านบาท

IMG_1828_resizeIMG_1829_resize