“เอ สคาวป์ โลชั่น” ร่วมโครงการ นักเรียนปลอดเหา

21

นายอนันต์ เมธีรัตนโสภณและเภสัชกร ธงชัย ตั้งตระกูลกันธา จากร้านยา อ.เจริญเภสัช ร่วมกับ บริษัท โฮ ฟาร์มาซูติเคิล ผู้ผลิต อีเซอร์ร่าครีม, อีเซอร์ร่า เอกตร้า เจลทัล คลีนเซอร์ และ เอ สคาวป์ โลชั่น จัดโครงการ “นักเรียนปลอดเหา” ร่วมกันกำจัดเหาให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดขะจาว จ.เชียงใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ “เอ สคาวป์ โลชั่น” โลชั่นกำจัดเหาที่ ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง ไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่ระคายเคืองต่อหนังศีรษะ ณ โรงเรียนวัดขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้