หน้าแรก ข่าวในประเทศ

สถาบันอาหาร เชิญเข้าฟังสัมมนาฟรี “การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารในตลาด MENA”

6

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทเข้าร่วมฟังสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินการศึกษาเรื่อง “แนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการขยายตัวในตลาดใหม่ กรณีศึกษาภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ MENA(Middle East & North America)” ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ  ห้องซากุระและลิลลี่ 2 ชั้น L โรงแรมจัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยทีมนักวิจัย และผู้บริหารมากประสบการณ์จากองค์กรเอกชนชั้นนำด้านธุรกิจส่งออกอาหาร เพื่อเป็นแนวทางให้นักธุรกิจผู้ประกอบการไทยได้ศึกษาและนำมาพิจารณาขยายเครือข่ายการผลิตอาหารในอนาคต 

ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดาวน์โหลดใบสมัครและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์  www.nfi.or.th  ภายในวันที่ 12 ก.ค. นี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเกศินี หงษ์เวียงจันทร์ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล โทร 0 2886 8088 ต่อ 3118  email: kesinee@nfi.or.th