วันศุกร์ 16 เมษายน 2021
หน้าแรกผู้เขียนโพสต์ของ อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์

อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์

68 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัยของจังหวัดนราธิวาส, ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องล่าสุด

กองบก.แนะนำ