อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์

67 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัยของจังหวัดนราธิวาส, ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องล่าสุด

เรื่องยอดนิยม