วันเสาร์ 7 ธันวาคม 2019

อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์

68 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัยของจังหวัดนราธิวาส, ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องล่าสุด