วันอังคาร 22 กันยายน 2020

แท็ก: ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ