กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดเสวนาฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก หนุนยุทธศาสตร์รัฐบาล

198

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) จัดโครงการเสวนาฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก (Thailand Halal to the World)  เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการที่สนใจตลาดฮาลาล

การเสวนาฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก (Thailand Halal to the World) ซึ่ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 59 ที่ โรงแรมอัล มีรอซ ย่านรามคำแหง นั้น เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการที่สนใจ ได้รับทราบขั้นตอน และความสำคัญของการตรวจรับรองฮาลาล กฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้า การเจาะตลาดต่างประเทศ และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการเงินระหว่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีการแนะนำข้อมูลตลาดเป้าหมาย 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ ตลาดในกลุ่มประเทศมุสลิม ตลาดประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมแต่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่มาก และตลาดที่มีนักท่องเที่ยวมุสลิมเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเสว นาฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก Thailand Halal to The World โดยมี พล.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลา งอิสลามแห่งประเทศไทย ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาล าล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธนากร เต็มบุญศักดิ์ CEO บริษัทเต็มป์ โปรเด็กส์ จำกัด ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และนายสาธิต บุญโฉลก ผู้อำนวยการบริหาร Solution ลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ
นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเสว นาฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก Thailand Halal to The World โดยมี พล.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลา งอิสลามแห่งประเทศไทย ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาล าล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธนากร เต็มบุญศักดิ์ CEO บริษัทเต็มป์ โปรเด็กส์ จำกัด
ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และนายสาธิต บุญโฉลก ผู้อำนวยการบริหาร Solution ลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ

“รัฐบาลได้กำหนดให้ฮาลาลเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของชาติ” นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประธานในการเสวนาฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก กล่าวบนเวทีและว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการขยายตลาดการค้าของไทยในต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย การพัฒนาข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในต่างประเทศ จึงมีพันธกิจในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ดังกล่าว”

ส่วน ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย หนึ่งในผู้เสวนาและให้ข้อมูลด้านมาตรฐานฮาลาลไทยและของประเทศต่างๆ กล่าวยืนยันบนเวทีว่า กระบวนการรับรองฮาลาลของประเทศไทยนั้นมีมาตรฐานและน่าเชื่อถืออยู่ในระดับแถวหน้า

“แม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นก็ยังเชิญทางไทยไปให้คำแนะนำและขอคำปรึกษาเรื่องกระบวนการรับรองฮาลาล ซึ่งผมเป็นหนึ่งในคณะดังกล่าวที่ได้เดินทางไป” ดร.ปกรณ์  กล่าวและว่า “ทางเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเองยังพูดด้วยว่า ถ้าญี่ปุ่นจะพัฒนากิจการฮาลาลให้สำเร็จต้องศึกษาประเทศไทยเป็นต้นแบบ”

“เรื่องของฮาลาลในปัจจุบันเป็นมิติในทางสากล อย่างเช่น ญี่ปุ่นที่เขาจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิคในครั้งหน้า เขาก็จะต้องเตรียมตัวเรื่องฮาลาลด้วย” ดร.ปกรณ์ กล่าว

ขณะที่ นายสาธิต บุญโฉลก ผู้อำนวยการบริหาร Solution ลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “ธนาคารไทยพานิชย์มีแนวคิดที่จะออกสินเชื่อสำหรับกิจการฮาลาล โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ได้รับรองการฮาลาลแล้ว”

“ธนาคารไทยพานิชย์มีความพร้อมในการบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเรื่องการทำธุรกิจด้านการส่งออกและคู่ค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการช่วยตรวจสอบเครดิตของคู่ค้า นอกจากนั้นในด้านการบริหารความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำแนะนำ” นายสาธิต  กล่าว

88
กล่าวสำหรับคำว่า “ฮาลาล” นั้นเป็นคำมาจากภาษาอาหรับ แปลว่า อนุมัติ อนุญาต ซึ่งหมายถึง สิ่งของ หรือ
การกระทำใดๆ การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใดๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ผลิตภัณฑ์ฮาลาลจึงครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการที่เป็นอาหารและมิใช่อาหาร โดยเป็นการผลิต การให้บริการหรือการจำหน่ายที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม

จากผลการสำรวจล่าสุดพบว่า ปัจจุบันประชากรโลกมีจำนวนกว่า 7,000 ล้านคน โดยมีประชากรมุสลิมกว่า
1,700 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.69 กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

อนึ่งรัฐบาลได้มีมติเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาลแห่งชาติ (พ.ศ. 2559-2563)  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการฮาลาลที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนและของโลกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในสินค้าฮาลาลของไทย และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการฮาลาลให้ขยายตัวมากขึ้น