ความศิวิไลซ์แห่งกรุงโซล

131

สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นนิรันดร์ ผ่านเรื่องราวความยากลำบากมาอย่างมากมายของสัตว์ในนวนิยายอย่าง “นกฟีนิกซ์ขี่ลูกโลก” เป็นเสมือนสิ่งตรึงใจประชาชนชาวเกาหลีที่เคยผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

วีรกรรมความเป็นชาตินักรบในอดีตจนถึงสงครามที่มีความโหดร้ายในรอบ 50 ปีผ่านไปแล้ว แต่ในปัจจุบัน เกาหลีถือว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรม (NIC) ที่มีการเจริญเติบโตแบบขีดสุด กรุงโซลในปัจจุบันมีความเป็นศิวิไลซ์ สวยงาม บ้านเมืองโออ่า เยาชนเกาหลีใต้ถูกปลูกฝัง อบรมให้มีระเบียบวินัย  ขยันอดทนในการทำงาน แต่กรณีที่เกิดความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลี  ในความเหมือนของทั้งสองเกาหลี “เหนือ” กับ “ใต้” คือ “ภาษา” และวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ ทว่าในเวลานี้ี่ โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของทั้งสองนั้นหางไกลกันมากเหลือเกิน ส่วนคำถามว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะมีการรวมชาติเกาหลี ก็คงพอที่จะมีทางเป็นไปได้ แต่ก็เพียงสำหรับคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ต้องการ

วัฒนธรรมของประเทศนี้ที่เรียกได้ว่าสวยงาม คือ ชุดประจำชาติ ที่จะออกแนวคล้ายญี่ปุ่น แต่แปลกตาออกไปบ้างเป็นเหมือนมนต์ขลังที่หาพบได้ใน “กรุงโซล” ภูมิศาสตร์ของประเทศในโลกตะวันออกสุดของเอเชียแห่งนี้ เป็นเสมือนจุดเชื่อมต่อไประหว่างญี่ปุ่นกับจีนแผ่นดินใหญ่  แต่ความทันสมัยของคนในประเทศก็ไม่ได้ทำให้ชาวเกาหลีหลงลืมวัฒนธรรมดั้งเดิม ประชากรในชนบทค่อนข้างที่จะยากจนและยังคงดำเนินวิถีชีวิตในแบบเรียบง่าย คนเมืองนับล้านคนยังอาศัยอยู่ตาม บ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์  แต่ค่านิยมดั้งเดิมยังคงถูกรักษาเอาไว้ในจิตใจของคนเกาหลีตลอดมา  สถานะทางสังคมการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน  คนเกาหลีจะเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันรักกัน  เป็นค่านิยมที่มีเสน่ห์จากอดีตจนถึงปัจจุบันเสมอมา มีหลายอย่างในสังคมเกาหลีที่เห็นควรแก่การเอามาเป็นแบบอย่าง มิใช่แค่ แฟชั่นความสวยงามเท่านั้น และในความเป็นขีดสุดของทุนนิยม คนเกาหลีเชื่อมั่นในคนของเขาว่าจะไม่คล้อยตามตะวันตกเกือบทั้งหมด การยึดติดปลูกฝังลูกหลานของเขาให้เข้าใจถึงความเป็นตัวเองบนความเปลี่ยนไปของโลก

เกาหลีใต้ปัจจุบันเป็นประเทศ NIC (newly industrialized country) ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผนวกกับสถานภาพทางการเมืองที่เข็มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับการลงทุน และพัฒนาเป็น developed          countries การเริ่มต้นจากติดลบและพัฒนาประเทศมาสู่จุดที่สูง การบริโภคสินค้าในประเทศ อย่าง ยนตรกรรมจากเกาหลี ฮุนได อุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์  จะเห็นได้โดยทั่งไป รถยนต์ 80 % ผลิตในประเทศ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เช่น Sumsang  LG  แม้ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างญี่ปุ่นก็ยังคงตามหลัง โดยเฉพาะในเรื่องสินค้าแบรนด์ติดตลาดโลกที่เกาหลียังมีน้อยกว่าญี่ปุ่น  แต่เมื่อเปรียบกับมาเลเซียแล้ว การสร้างแบรนด์และใช้แบรนด์ของตนเอง เกาหลีอาจจะมีความชัดเจนกว่า เมื่อประเมินจากสายตาของการมาเยือน

ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ติดอันดับ 4 ของเอเชียและอันดับที่ 11 ของโลก เป็นการเติบโตที่เข้มแข็ง จากหนึ่งในประเทศที่เคยติดอันดับยากจนที่สุดในโลกได้พัฒนามาเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในเวลานี้นับเป็นความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นที่ทราบกันดี เกาหลีถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่เศรษบกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอยจนถึงการฟื้นตัว และการก้าวเข้าสู่เศรษฐแบบขีดสุดในช่วงศตรววษที่ 21  และประเทศที่เคยผ่านบทเรียน วิกฤติเศรษฐกิจหลายครั้ง เช่นในปี 1997 ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสภาพคล่องอย่างรุนแรง จนสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ประเทศก้าวเข้าสู่สมาชิกองค์กรระหว่างประเทศอย่าง APEC, WTO, OECD, G-20,  อัตราการเติบโตของ GDP 2.6 % .ในปี 2015 สัดส่วนที่อยู่ในภาคการเกษตร 2.6% ภาคการบริการ 58.2 % 4 ภาคอุตสหกรรม 39.2%  อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับ 1.1%

นอกจากความศิวิไลซ์ของกรุงโซลแล้วยังมีอีกเมืองหน่ึงก็คือ “ปูซาน” ที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศถือว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเกาหลี หากมองจากอดีตประเทศนี้ถือว่ามีประสบการณ์ในการจัดงานใหญ่ อย่าง โอลิมปิคเกมส์  ฟุตบอลโลก เอเชียนเกมส์ ซึ่งเป็นสิ่งที่บงบอกได้ว่าเกาหลีมีความพร้อมและเป็นประเทศที่มีศักยภาพอยู่ในระดับที่เร็วโดยเฉพาะในเรื่องทรัพยากรมนุษย์ที่สร้างคนรองรับเอาไว้มากมาย แต่ภาวะทางการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาค การโต้กลับของโลกคอมมิวนิสต์แต่ละครั้งสร้างผลเสียให้กับเศรษฐกิจของเกาหลีใต้พอสมควร อย่างกรณีที่เราเห็นบ่อยครั้ง การทดลองอาวุธทำลายล้างสูงของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีเหนือประเด็นนี้ ทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็ได้รับผล กระทบทั้งในเรื่องความมั่นคงของภูมิภาค และการท่องเที่ยว เพราะแท้จริง เกาหลีเหนือยังคงมองจีนเป็นต้นแบบและมีความเชื่อมั่นกับนโยบายของตนเอง สงครามจะสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในภูมิภาคนี้ คาบสมุทรที่แบ่งแนวคิดคนออกเป็นสองขั้วในรอบตลอด 50 ปีที่ผ่านมา

เกาหลีใต้มีความพร้อมอย่างไรหากเปรียบกับมาเลเซีย หรือญี่ปุ่น ทั้งสามถือว่าเป็นขีดสุดของทุนนิยม การเติบโตทางอุตสหกรรม และทางด้านฝีมือจะต่างกันออกไป แต่สิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนบนฐานรากของประเทศคือ วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละที่ที่ซ่อนมนต์เสน่ห์เอาไว้ ต่อให้ประเทศเจริญเท่าใด ก็จะแสดงตัวตนของคนในชาติได้อย่างดี แต่ในเรื่องความพร้อมของคนพัฒนาได้ดีกว่า อัธยาศัยของคน วัฒนธรรมที่เป็นสากล แต่ก็เป็นความโดดเด่นคนละด้าน

นโยบายต่างประเทศของเกาหลีใต้ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกามาอย่างช้านาน ถือว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ทางการทูตที่เกาหลีเชื่อมั่น ผังเมืองที่สวยงามมีความคล้ายคลึงกับหลายเมืองในอเมริกา ถนนหนทางที่ใหญ่โต สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเพียงพอรองรับกับคนในชาติ เป็นสิ่งยืนยันว่านี่คือประเทศที่มีการเจริญเติบโตแบบขีดสุดในเวลานี้

ความยิ่งใหญ่ของเกาหลียังเดินหน้าต่อไป สิ่งที่สามารถเปรียบเปรยถึงก็คือ นกในนวนิยายที่เติบโตขึ้นมาจากเถ้าถ่าน อย่าง “นกฟีนิกซ์” เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้ที่เติบโต มาจากศูนย์ ติดลบจากภัยสงคราม แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ก็กลายเป็นนกที่บินโลดแล่นอย่างสวยงามบนเวทีโลกในขณะนี้