สมอ. – สถาบันอาหาร – สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามฯ จัด “Train the Trainer สำหรับผู้ตรวจรับรองอาหารฮาลาลรุ่นที่ 1”

นายหทัย  อู่ไทย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่3จากซ้าย)เป็นประธาน เปิดการอบรมเรื่องTrain the Trainer แนวทางการตรวจรับรองฮาลาลสำหรับผู้ตรวจรับรองรุ่นที่1ซึ่งร่วมจัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจรับรองอาหารฮาลาลประจำปี 2558 เพื่อการพัฒนาหน่วยตรวจรับรองที่ทำการตรวจรับรองอาหารฮาลาลในปัจจุบันให้ได้ เข้าใจในระบบการตรวจรับรองฮาลาลอย่างถูกต้องและเป็นไปในรูปแบบเดียวกันตาม บทบัญญัติศาสนาอิสลาม   ทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวทางการผลิตและการค้าของอาหารฮาลาล โดยสร้างศักยภาพของระบบการตรวจรับรองอาหารฮาลาลให้มีประสิทธิภาพและเข้าสู่ มาตรฐานสากลเดียวกัน โดยมีนายวิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร(คนที่2จากซ้าย) และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมงานด้วย วานนี้(16 ก.พ.) ที่โรงแรมนูโวซิตี้ โฮเทล กรุงเทพฯ