2 หนุ่มมุสลิมไอแบงก์ คว้านักศึกษาทุนป.โท มหาลัยศรีปทุม

450

สัญญา ปรีชาศิลป์   พร้อมด้วย สุเมธ เด่นประภา 2 หนุ่มมุสลิมไอแบงก์ที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และเหล่าพ้องเพื่อนนักศึกษา เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวันครูแห่งชาติ แด่ ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย ผู้ช่วยคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นกำลังใจในการที่ได้มอบวิชาความรู้ให้กับนักศึกษามาเกือบ 30 ปี “พวกเราตั้งใจว่า จะนำความรู้จริงจากคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์จริงมาร่วมพัฒนาไอแบงก์ให้เป็นที่พึ่งของสังคมมุสลิมต่อไป” ณ คณะนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม