ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ใช้ชื่อ “ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” เป็นชื่อห้องปฏิบัติการ เปิดใหญ่ 16 สิงหา นี้

52

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งชื่อห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ฮาลาล “ตันศรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตเลขาธิการอาเซียนผู้ล่วงลับ ที่ได้สร้างคุณูปการต่อเรื่องฮาลาล สังคมมุสลิม สังคมไทย สังคมอาเซียน และต่อสังคมโลก

ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกล่าวในงานแถลงข่าว วันนี้ (8 ส.ค.) ว่า ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้ก่อสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ฮาลาล ขึ้นมา จึงได้ขออนุญาตทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งชื่อว่า “ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ฮาลาล ตันศรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” เพื่อเป็นเกียรติแก่ดร.สุรินทร์ บุคคลที่ได้สร้างคุณูปการต่อเรื่องฮาลาล ต่อสังคมมุสลิม ต่อสังคมไทย ต่อสังคมอาเซียน และต่อสังคมโลก

รศ.ดร.วินัย กล่าวต่อว่า ดร.สุรินทร์ ไม่เพียงมีคุณูปการต่อสังคมมุสลิม หรือต่อสังคมไทย แต่เป็นบุคคลที่ได้สร้างคุณูปการต่อสังคมอาเซียน ต่อสังคมโลก ที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในหลายๆ กรณี เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

“ดร.สุรินทร์ เป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นปราชญ์ของสังคมมุสลิม มีความรอบรู้ทั้งทางโลกและด้านศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้ง ได้ให้คำแนะนำที่ดี ในการทำงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล การจัดงานของศูนยวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่เป็นแนวทางการทำงานของศูนย์ฯ มาโดยตลอด”

“การนำชื่อดร.สุรินทร์ มาเป็นชื่อห้องปฏิบัติการ เป็นการให้เกียรติและระลึกถึงดร.สุรินทร์ เพราะอีกไม่นานเราอาจจะลืม ดร.สุรินทร์ แต่ห้องนี้จะมีชื่อของท่านอยู่ตลอดไป แม้ท่านไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ แต่วิธีคิดของท่านเป็นวิทยาศาสตร์” ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กล่าว

ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม วิทยศาสตร์ฮาลาล ตันศรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ จะเปิดในวันที่ 16 สิงหาคม โดยมี รมว.ต่างประเทศ ดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นประธานเปิด มีบุคคลที่ดร.สุรินทร์ให้การเคารพนับถือมาร่วมงาน อาทิ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตนายกรัฐมนตรี แต่จะมีตัวแทนจุฬาราชมนตรี รวมทั้งบุคคลในครอบครัวดร.สุรินทร์มาร่วมงานนี้ด้วย