หน้าแรก Headline

อิหร่านผ่อนคลายกฎเข้าประเทศ งดประทับตรา “เข้า-ออก” บนหนังสือเดินทางนักท่องเที่ยวต่างชาติ

96

Sputnik/Realiran – เพื่อบรรเทาความกังวลของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อบุคคลที่ไปเยือนอิหร่านสาธารณรัฐอิสลามจะเริ่มโครงการไม่ให้ประทับเข้า-ออกประเทศตราบนหนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเยือนอิหร่าน สำนักข่าวเมห์นิวส์ของอิหร่านรายงาน

นายอาลี อัสการ์ มูนซาน รองประธานาธิบดีอิหร่าน และและหัวหน้าองค์การมรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศอิหร่าน (ICHTO) ประกาศว่า  หนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนอิหร่านจะไม่ต้องถูกประทับตรา

เขาเน้นย้ำว่า มาตรการดังกล่าวเพื่อผ่อนคลายความกังวลของนักท่องเที่ยวที่จะเยือนอิหร่านอันเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

“แสตมป์เข้าและออกประเทศที่จะไม่ถูกประทับบนหนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเรา จะขจัดความกังวลของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเยือนอิหร่านเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ”

ร่างกฎหมายดังหล่าวได้รับการอนุมัติในหลักการแล้วจากองค์การมรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศอิหร่าน และจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะนำไปปฏิบัติใช้หลังผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว

“สถิติจากกองตรวจคนเข้าเมืองของอิหร่านแสดงให้เห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไปเยือนอิหร่านเพิ่มขึ้น 38 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสี่เดือนแรกของปีปัจจุบันของอิหร่าน โดยจำนวนผู้เข้าชมยุโรปลดลงเล็กน้อย ส่งผลกระทบต่อการโรงแรมระดับ 4 ดาวและ 5 ดาวของเรา” นายอาลี อัสการ์ มูนซาน กล่าวกับสำนักข่าวเมห์นิวส์