เตรียมพบ THAILAND HALAL ASSEMBLY 2018 14-16 ธันวาคม 2561 นี้ ณ ไบเทค บางนา

22

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 14-16 ธันวาคม 2561 นี้ ณ ไบเทค บางนา

งานนี้จัดภายใต้แนวคิด “บูรณาการฮาลาลแม่นยำ ยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ”

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.thailandhalalassembly.com