เดินหน้าเลือกตั้ง กกต.แบ่งเขตเสร็จแล้ว

10
กกต.

กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จแล้ว จ่อชงเข้าครม.สัปดาห์หน้า คาดโปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส. 26 ธ.ค. ประกาศ กกต. 28 ธ.ค. กำหนดวันเลือกตั้ง

มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 350 เขตเสร็จสิ้นแล้ว หลังมีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2561 ให้ กกต.รับเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้านจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติม โดยให้พิจารณาให้แล้วเสร็จก่อน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ธ.ค.ซึ่ง กกต.ได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ 19-25 พ.ย. มีเรื่องร้องเรียนเข้ามารวม 95 เรื่องใน 31 จังหวัด และที่ประชุม กกต.ได้เริ่มพิจารณาคำร้องเมื่อวันที่ 26 พ.ย. ขณะนี้อยู่ระหว่างประธาน กกต.ลงนาม และสำนักงาน กกต.ดำเนินการในเรื่องการนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นอกจากนี้ ที่ประชุม กกต.ยังเห็นชอบกับแผนเตรียมการเลือกตั้งหลัง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้ และได้มีการส่งให้ คสช.และรัฐบาลแล้วตามที่มีการร้องขอมาเพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม ครม.สัปดาห์หน้าและนำไปหารือในการประชุมแม่น้ำ 5 สายกับตัวแทนพรรคการเมือง โดยระยะเวลาในการปฏิบัติแต่ละเรื่องจะเร็วขึ้นจากแผนเดิมประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งตามแผนปฏิบัติการล่าสุดที่เสนอนั้น หลัง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ธ.ค.แล้ว กกต.และเสนอให้รัฐบาลนำร่าง พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 26 ธ.ค. จากนั้นในวันที่ 28 ธ.ค.จะมีประกาศ กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง และกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งคือวันที่ 14-18 ม.ค. 2562