สมอ.-สถาบันอาหาร มอบประกาศนียบัตร “Train the Trainer ผู้ตรวจรับรองอาหารฮาลาล”

371

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม “Train the Trainer แนวทางการตรวจรับรองฮาลาลสำหรับผู้ตรวจรับรอง” (รุ่นที่2/2558)  ซึ่งร่วมจัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจรับรองอาหารฮาลาลประจำปี 2558 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมนูโวซิตี้โฮเทล กรุงเทพฯ

02.photo caption1 04.HALAL_009 05.HALAL_002 06.HALAL_003