เกษตรกรเครือข่ายหนี้สินบุก TMB วอนชะลอบังคับคดีหวั่นสูญที่ทำกิน

830

เกษตรกรลูกหนี้นับร้อยเข้าเรียกร้องธนาคารเจ้าหนี้ ยุติการบังคับคดี หวั่นสูญเสียที่ดินทำกิน ขณะที่ธนาคารทหารไทย ในฐานะสมาคมธนาคารไทย รับปากจะนำเรื่องเข้าหารือสมาชิกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล แกนนำเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย (คนท.) นำเกษตรกรกว่า 100 คนจากทั่วประเทศ ที่เป็นลูกหนี้ธนาคาร เข้าพบผู้บริหารธนาคารทหารไทย ที่ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ ในฐานะตัวแทนสมาคมธนาคารไทย โดยเรียกร้องข้อเสนอ 3 ข้อ คือ 1.การชะลอการบังคับคดี ที่อาจนำไปสู่การยึดที่ทำกินของเกษตรกร เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได้อนุมันติวงเงินจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) มาเพื่อช่วยเหลือแล้ว รอแต่เพียงการบริหารจัดการเงินจำนวนนี้เท่านั้น 2.การแก้ไขหนี้สิน และ 3.การปรับปรุงประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างเครือข่ายและกองทุนฟื้นฟู กับธนาคารเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันของทุกฝ่าย

แกนนำเครือข่าย คนท.เปิดเผยว่า “ในเรื่องของข้อเรียกร้องให้ธนาคารเจ้าหนี้ การชะลอการบังคับคดี เป็นไปตามมตืของเกษตรกรทั่วประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีการดำเนินคดีกับเกษตรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ หลายราย ส่งผลให้เกษตรกรอาจสูญเสียที่ดินทำกิน และไม่สามารถมีโอกาสกลับมาชำระหนี้ได้ ทั้งๆ ที่เกษตรกรกลุ่มนี้เป็นสมาชิกของกองทุนฯ และกองทุนมีหน้าที่ช่วยเหลือและรับผิดชอบในการเจรจากับเจ้าหนี้ แต่เนื่องจากขณะนี้กองทุนฯ ไม่มีผู้บริหาร และที่ผ่านมาก็มีการเรียกร้องผ่านไปยังรัฐบาลเพื่อนำเงินจากกองทุนอออกมาบรรเทาหนี้ให้กับสมาชิก เพื่อให้สามารถต่อรองและยืดเวลาการบังคับคดี ทำให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินและมีความสามารถนำเงินมาชำระหนี้ ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติแล้ว

ทั้งนี้จึงเรียกร้องให้ธนาคารเจ้าหนี้ โดยเฉพาะธนาคารที่เป็นสมาชิกในสมาคมธนาคารไทย ให้หยุดคดีล้มละลาย หรือถอนฟ้องคดีล้มละลาย ชั่วคราว รวมถึงรายที่มีการยึดทรัพย์ไว้แล้วให้งดการขายทอดตลาด กลับเข้าสู่การชะหนี้เพื่อรอให้กองทุนฯ นำเม็ดเงินดังกล่าว กลับมาชำระหนี้

นอกจากนี้ในข้อเรียกร้องของการแก้ไขหนี้ อยากให้ธนาคารเจ้าหนี้ ลดเงินต้น และเปิดโอกาสให้ได้ชำระหนี้แบบลดเงินต้นบ้าง รวมถึงการยึดทรัพย์ไม่ควรรีบนำขายทอดตลาด และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเจ้าของที่ได้มีโอกาสชำระหนี้หรือเจรจาก่อน โดยจะที่ผ่านมาการเจรจากับทางธนาคารเจ้าหนี้ มักไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนในส่วนของผู้บริหารธนาคาร จึงอยากเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการประสานงาน และให้มีผู้มีอำนาจเต็มในการตัดสินใจ ลงมาหารือเพื่อแก้ปัญหากับทางเกษตรกรด้วย” นายยศวัจน์ กล่าว

ขณะที่ นางอัญชลี เสขะนันทน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ผู้บริโภค กล่าวว่า “ธนาคารทหารไทย ในฐานะตัวแทนของสมาคมธนาคารไทย รับปากจะนำข้อเสนอดังกล่าวเพื่อเข้าหารือในส่วนของสมาชิก และในปัจจุบัน มีการออกมาตรการเพื่อแก้ปัญหาหนี้ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ แล้วในหลายเรื่อง เช่นการเจรจา การแฮร์คัตหนี้ และการชะลอการบังคับดคีกับ ลูกหนี้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่มีวงหนี้ไม่เกิน 1 ล้านบาท จนถึง 2.5 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีการให้โอกาสกับเกษตรกรลูกหนี้ ที่มีหนี้เกินกว่า 2.5 ล้านบาทขึ้นไปสามารถหารือและเจรจาเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาแบบเคสบายเคส

แต่สำหรับข้อเรียกร้องในวันนี้ คงจะต้องมีการหารือกันหลายฝ่าย เพื่อให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรลูกหนี้ ที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูฯ ต่อไป

11082931_10205640735593370_1313184138_n 961525_10205640735073357_846571210_n