นักปฏิบัติการฉุกเฉินระดับทั่วไปในการกู้ชีพและช่วยชีวิต จากปัตตานีและนราธิวาส ผ่านอบรมแล้ว 106 นาย

17

31 มกราคม 2562 นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ รองเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบ ประกาศณียบัตร และเครื่องหมายประดับชุดปฏิบัติงาน แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างนักปฏิบัติการฉุกเฉินระดับทั่วไปในการกู้ชีพและช่วยชีวิตในพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอเมือง อำเภอยี่งอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จำนวน 106 นาย โดยมี นาวาเอก ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ตลอดจนกำลังพลหน่วยนาวิกโยธิน หน่วยทหารพรานนาวิกโยธิน หน่วยรบพิเศษหน่วยนาวิกโยธิน เข้าร่วมในพิธี ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในครั้งนี้ว่า ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมา ได้เพิ่มความรู้แก่เจ้าหน้าที่กู้ชีพในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส และสำคัญที่สุดขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ชีพทุกคน ที่ได้เสียสละทั้งแรงใจ และแรงกายของตนเองเพื่อมาดูแลความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพราะอุบัติเหตุหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครสามารถรู้ก่อนล่วงหน้าได้ ดังนั้นประชาชนจึงต้องการที่พึ่งเมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยและเราทุกคนนี่แหละเป็นตัวช่วยชีวิตคนเหล่านั้นให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หลังจากนี้ไปอยากให้ทุกคนนำไปฝึกทักษะไปเรื่อยๆ อย่าหยุดเพียงเท่านี้ลองหาวิธีการป้องกันและปกป้องความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ด้านผู้เข้าฝึกอบรม ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตลอดการฝึกอบรมนั้นได้ความรู้ในการช่วยเหลือเพื่อช่วยชีวิตจากผู้ประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วยอย่างมาก ซึ่งความรู้ทั้งหมดจะนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือชีวิตทุกคนให้มากที่สุด

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม จนถึงวันนี้ ทั้งนี้เพื่อทำการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ได้ความรู้ความสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยชีวิตประชาชนในพื้นที่เป้าหมายให้สูงขึ้น พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยกู้ชีพทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานด้านอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นได้และทันท่วงที