เปิดผลสำรวจ’ส.ส.-พรรคการเมือง’แบบไหน! ที่ปชช.จะเลือกเข้าสภาฯ

23

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจ ประชาชนจะเลือกคนดี ซื่อสัตย์ มีความรู้ เป็น ส.ส. ส่วนพรรคการเมืองต้องมีนโยบายดี พัฒนาเศรษฐกิจ ทำเพื่อประชาชน

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,244 คน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม–2 กุมภาพันธ์ 2562 ในหัวข้อ ประชาชนจะเลือกผู้สมัคร ส.ส. และพรรคการเมืองแบบใด? หลังจากที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ออกมาประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ (24 มีนาคม 2562) และจะเปิดรับสมัครผู้สมัคร ส.ส. ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์

โดยจะมีเวลาทั้งสิ้น 52 วัน ในการให้ผู้สมัคร หาเสียง และให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ตัดสินใจเลือกทั้งผู้สมัครและพรรคการเมือง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน โดยผลการสำรวจ สรุปได้ ดังนี้

1. ผู้สมัคร ส.ส. แบบไหน? ที่ประชาชนจะตัดสินใจเลือกเป็น ส.ส.

อันดับ 1 เป็นคนดี ประวัติดี ซื่อสัตย์ มีความรู้ 54.60%

อันดับ 2 เก่ง ทำงานดี มีผลงาน ช่วยเหลือประชาชน 45.56%

อันดับ 3 พูดจริงทำจริง รักษาสัญญา ทำตามที่พูด 27.14%

อันดับ 4 บุคลิกดี พูดจาดี อัธยาศัยดี เข้าถึงง่าย 24.78%

อันดับ 5 เป็นคนในพื้นที่ เป็นที่ยอมรับ 11.41%

2. ผู้สมัคร ส.ส. แบบไหน? ที่ประชาชนจะไม่เลือกเป็น ส.ส.

อันดับ 1 ประวัติไม่ดี พฤติกรรมไม่ดี ทุจริต ซื้อเสียง 48.29%

อันดับ 2 คุยโม้ โอ้อวด พูดเกินจริง 30.97%

อันดับ 3 ไม่ช่วยเหลือชาวบ้าน เห็นแก่ตัว เอาเปรียบ 22.65%

อันดับ 4 ชอบใส่ร้าย โจมตี ยุยง ปลุกปั่น 21.48%

อันดับ 5 ไม่ลงพื้นที่ ไม่หาเสียง ไม่เข้าหาประชาชน 14.40%

3. พรรคการเมือง แบบไหน? ที่ประชาชนจะตัดสินใจเลือก

อันดับ 1 นโยบายดี พัฒนาเศรษฐกิจ ทำเพื่อประชาชน 37.59%

อันดับ 2 มีหัวหน้าพรรคเก่ง เป็นผู้นำที่ดี 36.12%

อันดับ 3 เข้มแข็ง มีจุดยืน มีอุดมการณ์ 29.83%

อันดับ 4 มีผู้สมัครที่ชื่นชอบ มีบุคคลที่ชอบอยู่ในพรรค 23.28%

อันดับ 5 มีภาพลักษณ์ที่ดี สามัคคี ไม่แตกแยกกันเอง 14.57%

4. พรรคการเมือง แบบไหน? ที่ประชาชนจะไม่เลือก

อันดับ 1 เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มของตนเอง เห็นแก่พวกพ้อง 39.02%

อันดับ 2 นโยบายไม่ชัดเจน ขายฝัน พูดเกินจริง 28.81%

อันดับ 3 พรรคที่ซื้อเสียง ทุจริต คอรัปชั่น 25.34%

อันดับ 4 ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่รับฟังความคิดเห็น 19.05%

อันดับ 5 กล่าวหา โจมตี พรรคคู่แข่ง 17.41%