ไทยเตรียมปรับค่าฝุ่นPM2.5ตามองค์การอนามัยโลก

20

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เตรียมพิจารณาปรับค่าฝุ่น PM2.5 ให้เป็นไปตามองค์การอนามัยโลกที่ไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะพิจารณามาตรการในระยะ เร่งด่วน กลางและยาว เพื่อแก้ปัญหา PM2.5 โดยในระยะเร่งด่วนได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว โดยที่ประชุมจะพิจารณามาตรการในระยะกลางและระยะยาว ที่สำคัญคือการพิจารณาปรับลดค่าเฉลี่ย PM2.5 ราย 24 ชม.ของไทย ให้สอดคล้องกับที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำในระดับที่ 3 อยู่ที่ระดับไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.จากปัจจุบันใช้ค่าเฉลี่ยในระดับที่ 2 อยู่ที่ระดับไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. รวมถึงปรับค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รายปีที่องค์การอนามัยโลก แนะนำในระดับที่ 3 อยู่ที่ระดับไม่เกิน 15 มคก./ลบ.ม.จากปัจจุบันใช้ค่าเฉลี่ยในระดับที่ 2 อยู่ที่ระดับไม่เกิน 25 มคก./ลบ.ม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เข้าสู่มาตรฐานยูโร 5-6