สรุปยอดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า2.6ล้านคน

11
ภาพประกอบจากเพจ ศูนย์ติดตามการเลือกตั้ง

สรุปยอดคนไทยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 2.6 ล้านคน โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธินอกราชอาณาจักร 1.1 แสนคน ใน 67 ประเทศ

 

20 ก.พ.62 ผู้สื่อข่าวรายงานสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ม.ค.–19  ก.พ.62 รวมจำนวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งทั้งประเทศรวมทั้งสิ้น  2,632,935 คน เป็นการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจำนวน  2,318,548 คน และสำนักทะเบียนท้องถิ่นจำนวน   314,387 คน  โดยในส่วนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน  928,789 คน เป็นการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจำนวน  797,196 คน และสำนักทะเบียนท้องถิ่นจำนวน 131,593 คน

 

ส่วนใน 76 จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,704,146 คน เป็นการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต  1,521,352 คน และสำนักทะเบียนท้องถิ่น 182,794 คน

 

สำหรับจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด คือ กรุงเทพฯ จำนวน 928,789 คน  ชลบุรี 221,541 คน สมุทรปราการ 164,575  ปทุมธานี 134,783 คน  และนนทบุรี 97,321 คน ขณะที่ผู้ลงทะเบียนขอ ใช้สิทธินอกราชอาณาจักร  119,184 คน  ใน 67 ประเทศ (94 สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่)