SCC ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558”

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเป็นอันดับ 1 ของโลก ร่วมมอบของสนับสนุนเพื่อใช้เป็นของขวัญของรางวัลในการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2558 ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆที่ร่วมจัดงานวันเด็กในปีนี้ เนื่องจากบริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต นอกจากให้การสนับสนุนด้านของขวัญของรางวัลแก่หน่วยงานต่างๆแล้วนั้น บริษัทฯยังเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนใกล้เคียงในการจัดกิจกรรมวันเด็กโดยการออกบูธเล่นเกมส์เพื่อฝึกทักษะสร้างจินตนาการผ่านกิจกรรมต่างๆ พร้อมแจกของรางวัลให้กับน้องๆเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลพะวง เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพะวง

 

IMG_1446 IMG_1911