ศอ.บต. ลงพื้นที่ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เดินหน้าเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์กลุ่มนักเรียนไทยในต่างแดน

1

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้นักศึกษาได้รับทราบถึงความก้าวหน้าและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และเจตคติที่ดี นำมาสู่ความร่วมมือในการพัฒนาชายแดนใต้ในอนาคต

นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า  ในนามของ ศอ.บต. ขอขอบคุณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ที่ได้ให้การดูแลเยาวชนไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดี และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดมา  ซึ่งนับว่าทุกคนโชคดีที่ได้มีโอกาสศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย ที่จัดว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง ศอ.บต. พร้อมสนับสนุนเติมเต็มในการร่วมดูแลนักศึกษาไทยในต่างแดน ตลอดจนการสานสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศมากยิ่งขึ้น

ด้าน ตัวแทนนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย กล่าวด้วยความรู้สึกตื้นตันว่า ขอบคุณ ศอ.บต. ที่มาเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยในครั้งนี้  ทำให้รู้สึกอบอุ่นและสัมผัสได้ถึงความจริงใจ ความเอาใจใส่ ที่เจ้าหน้าที่มอบให้ เพราะสิ่งนี้จะเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้นักศึกษามีพลังและพร้อมนำความรู้ความตั้งใจหลังจากการศึกษาจบไปพัฒนาชายแดนใต้ต่อไป