รองอธิบดี พช. บันทึกเทปงาน “งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562 “

28

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการเคลียร์ คัด ชัดเจน ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในประเด็น “การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2562” โดยมีคุณกัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล (ยุ้ย) เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการนี้สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ได้ประสานผู้ประกอบการ OTOP นำผลิตภัณฑ์ที่จะมาในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย ในครั้งนี้ มาร่วมจัดแสดง

ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โดยสามารถติดตามรับชมได้ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 – 16.30 น. ทางช่อง NBT