SCC จิตอาสาร่วมโครงการคืนแหล่งน้ำกลับสู่ผืนป่า

เมื่อวันที่  26   พฤษภาคม  2558    ที่ผ่านมา บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องส่งออกในกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ให้กับน้องๆนักษึกษาชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการจัดค่ายโครงการ “คืนแหล่งน้ำกลับสู่ผืนป่า”  นอกเหนือจากการสนับสนุนผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทฯยังเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมปลูกป่า นำโดยทีมงานสมาชิก SCC จิตอาสา ร่วมปลูกต้นไม้กับน้องๆ ณ อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร  ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ทั้งนี้บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเยาวชนไทยในการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในเรื่องดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่น้องๆเยาวชนต่อไป

 

ปลูกป่า คลองหอยโข่ง ปลูกป่า คลองหอยโข่ง1 ปลูกป่า คลองหอยโข่ง2.1