“Optimo Smile” มอบเงินบริจาค 100,000 บาท

คุณนันทนิท สิทธิสาร ผู้จัดการฝ่ายระดมทุน บริษัทออพติโม (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยด้วน จังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะให้เด็กๆ พร้อมจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก เมื่อเร็วๆนี้

รูปภาพ2_Social Smile มอบเงินบริจาค 100,000 บาท โรงเรียนบ้านห้วย รูปภาพ4_Social Smile มอบเงินบริจาค 100,000 บาท โรงเรียนบ้านห้วย รูปภาพ3_Social Smile มอบเงินบริจาค 100,000 บาท โรงเรียนบ้านห้วย