ร้านอาหารโซเฟียจับรางวัลผู้โชคดี จากการรับประทานอาหารเดือนรอมฎอน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ร้านอาหารโซเฟีย โดย ฮัจยีรอศักดิ์ และ ฮัจยะห์เราะฮ์มะฮ์ มูลทรัพย์ ได้ทำการจับรางวัลแก่ลูกค้าที่มาร่วมรับประทานอาหารในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมา โดยมี ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม ให้เกียรติจับรางวัลที่ 1 ซึ่งมีพนักงานและเจ้าหน้าที่โรงแรมอัลมีรอซและลูกค้ามาเป็นสักขีพยานภายใน งานด้วย ส่วนผู้โชคดีมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการส่งคูปองชิงโชค 2015

รางวัลที่ 1 SAMSUNG S6 EDGE  จำนวน 1รางวัล
คุณ เพลินตา  วงษ์ยิ้ม
รางวัลที่ 2 โทรทัศน์ SAMSUNG LED 32นิ้ว จำนวน 2รางวัล
คุณ ภานุวัฒน์  ทองวิไล
คุณ ปวรุตม์  วงศเคอร์
รางวัลที่ 3 คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุก  จำนวน 2รางวัล
คุณ อรัณภพ  ปรวสิทธิ์วนิส
คุณ กาณฑ์ธิดา   โกมลเสน
รางวัลที่ 4 แท็บเลต SAMSUNG จำนวน 2รางวัล
คุณ วโรชา   อาดุลแคล
Mr. Rorsueli  Kaje
รางวัลที่ 5 ตู้เย็น PANASONIC จำนวน 3รางวัล
คุณ อนันต์  พูลทรัพย์
คุณเอื้อมพร   พลอยประดิษฐ์
คุณ ชาวีดาส  ปัตนศาส์นรางวัลที่ 6 พัดลมความเย็น จำนวน3รางวัล
คุณ ไซมัง   มะหลี
คุณ นูรไอนี   วายีกอ
คุณ  วิชชุดา   การุณวิศิษหร์
รางวัลที่ 7 GIFT VOUCHER  ห้องอาหารโซเฟีย มูลค่า 1,000บาท จำนวน 10รางวัล
คุณ นิจจารีย์   มาลัยพงศร
คุณ ศรายุทธ   คานีมูลา
คุณ ธนัดดา   มะแก้ว
คุณ ณัฐชาภัทร   จันทโรจน์
คุณ อนิสา   เซ็นสม
คุณ แวแย   มีนา
Samreen   Asif
คุณ ภูริณทร์   เหมมัน
คุณ อาฬาวีย์   ปานพืช
คุณ ราชิต   การพงศรีรางวัลที่ 8 GIFT VOUCHER  ห้องอาหารโซเฟีย มูลค่า 500บาท จำนวน 15รางวัล
คุณ อัสมา   มะลูลีม
คุณสุทธิศักดิ์   ศิลปศาสตร์
Rahmat    Utomo
คุณ บุชกร   แสงสุวรรณ
ด.ญ. นูรชีรีน   เลาะและ
คุณ พรรณี   โกมลเสน
คุณ เชวง   บุรี
คุณ นิศารัตน์   มูเนาวเราะห์
คุณ อัฐพล   นุ่มแปลก
Muhadzin  iza
คุณ มะห์มุด   บุญชม
คุณ ภูษณะ   ชมภูนุช
คุณ อรวรรณ   วงศ์กมลาไสย
คุณ ภัทรภร   มาลัยพงศร
คุณกิติณัฐดา   ชลายนเดชา
1439539119626 1439539122864 1439539129246 1439539132875 1439539136165 1439539139029 1439539141066 1439539143208