“นายกรัฐมนตรี” อำนวยพรชาวมุสลิมไทย เนื่องใน “วันอีดฟิตรี”(คลิป)

43

วันที่ 24 พ.ค.63 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล เผยแพร่คลิป พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวอำนวยพรแก่ชาวมุสลิมไทย เนื่องใน “วันอิดิลฟิตรี” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่รักทุกท่าน ในนามของรัฐบาล ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติศาสนกิจของการถือศีลอด ตลอดห้วงเดือนรอมะฎอน ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ เป็นปีที่ประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญสถานการณ์ของการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่านที่ได้ปฏิบัติตนตามประกาศของจุฬาราชมนตรี และคำแนะนำของทางราชการเป็นอย่างดียิ่ง”

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า “เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม วันอีดิลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ ศักราช 1441 ขอร่วมอำนวยพรแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่าน และเชื่อมั่นว่าผลบุญที่ได้จากการบำเพ็ญศาสนกิจตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ด้วยความศรัทธาอันแรงกล้า มั่นคงและอดทน เพื่อน้อมถวายจิตใจอันบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้อภิบาล จะบำรุงให้ท่านทั้งหลายมีความอิ่มเอมใจ และมีความสันติสุขตลอดไป”

“ในวาระนี้ ผมขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานความเมตตา ความสุขสวัสดี ความเจริญรุ่งเรือง และกำลังใจ กำลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านโดยทั่วกัน.” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว