ไอแบงก์ ร่วมออกบูธในงาน “เพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ : สร้างโอกาส สร้างความสุข ให้หมู่บ้านและชุมชนในภาคกลาง”

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมออกบูธในงาน “เพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ: สร้างโอกาส สร้างความสุข ให้หมู่บ้านและชุมชนในภาคเหนือ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายนที ขลิบทอง ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของธนาคาร โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการธนาคาร และผู้บริหารธนาคาร  ให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้ ธนาคารได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนมุสลิมที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ภาคกลาง  จำนวน 10 ทุน    รวมถึงการออกบูธแนะนำ ธุรกรรมบริการต่างๆ แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อาทิ โครงการสินเชื่อรากหญ้า ibank โครงการสินเชื่อหาบเร่ แผงลอยและอาชีพอิสระ โครงการสินเชื่อเพื่อวิสาหกิจชุมชน และ SMEs OTOP เป็นต้น ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558  ที่ผ่านมา

กทบ-ไบเทค 1 กทบ-ไบเทค 2 กทบ-ไบเทค 3