อนุกรรมการกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยอีก 1 ชุด เดินทางสมทบปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศซาอุฯ

190

วันนี้ (4 ก.ย.) คณะอนุกรรมการกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยอีก 1 ชุด ได้เดินทางไปสมทบกับคณะอนุกรรมการฯ ที่กำลัง ปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศซาอุฯ โดยมีท่านสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงวัฒนธรรม. ท่าน อ.อรุณ บุญชุม ท่านฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากทุกภาคส่วน พร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมการศาสนา. ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้  โดยมีท่านอธิบดีกรมการศาสนาได้เดินทางมาส่งคณะอนุกรรมการฯดังกล่าวด้วย ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

1441289322512 1441289326240 1441289328471