เปิดงาน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามร้อยเท้าพ่อ” และมอบโล่รางวัลพระราชทานฯ

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันนี้ (10 ก.ย. 2558) นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการเปิดงาน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามร้อยเท้าพ่อ” และมอบโล่รางวัลพระราชทานฯ โดยมีนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ…

1441885371735

1441885390579 1441885387127 1441885384361 1441885379819 1441885377884 1441885376071 1441885373777