วันศุกร์ 25 กันยายน 2020

Contract signing ceremony 27-08-20