วันพุธ 25 พฤศจิกายน 2020

จากซ้าย(คุณสุรเชษฎ์ บุญยศักดิ์เสรี บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) ดร.จันจิรา จันทร์โฉม บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) คุณปิญชา กิ่งรุ้งเพชร์ บริษัท ชวรักษ์ จำกัด คุณวิทูร เลิศพนมวรรณ บริษัท ไอเอ

เรื่องล่าสุด

กองบก.แนะนำ