เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายผ่านอากาศ (Airborne) นั้น “ไม่เป็นความจริง”

3

ข่าวปลอม อย่าแชร์ กรณีมีการแชร์ข่าวเรื่องเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายผ่านอากาศ (Airborne) นั้นไม่เป็นความจริง

เพจไทยรู้สู้โควิดชี้แจงว่า เรื่องจริงคือ เชื้อไวรัสโควิด-19 หลัก ๆ แพร่กระจายผ่านละอองเสมหะ (Droplets) ผู้รับเชื้อต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ไอ จาม ในระยะน้อยกว่า 90 ซม. และต้องสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่ง ส่วนกรณีที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกมาเตือนเรื่องโควิด-19 แพร่กระจายผ่านอากาศ (Airborne) เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 63 นั้น เป็นการแจ้งไปยังบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากขั้นตอนการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลบางขั้นตอนสามารถเปลี่ยน Droplet ให้กลายเป็น Airborne ได้

ดังนั้น ประชาชนทั่วไปควรสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันโควิด-19 ที่แพร่กระจายผ่านละอองเสมหะ (Droplets)