กลุ่มสายการบินลุฟท์ฮันซ่านำเสนอบริการทางเลือกโมบายล์ บอร์ดดิ้ง พาส ในเส้นทางจากกรุงเทพฯสู่ยุโรป

Eine Frau hält ihre mobile Bordkarte über einen Scanner // A woman is scanning her mobile boarding pass

ผู้โดยสารที่เดินทางโดยใช้บริการเที่ยวบินของกลุ่มสายการบินลุฟท์ฮันซ่า ได้แก่ ลุฟท์ฮันซ่าสายการบินเยอรมัน สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ และออสเตรียนแอร์ไลน์ ในเส้นทางจากกรุงเทพฯสู่ยุโรป สามารถใช้บริการเที่ยวบินผ่านการใช้งาน โมบายล์ บอร์ดดิ้ง พาส ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป

 ผู้โดยสารที่ต้องการความสะดวกสบายจากการเช็คอินเที่ยวบินก่อนออกเดินทางผ่านทาง โทรศัพท์มือถือหรือผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถรับข้อมูลบอร์ดดิ้งพาส ผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ทางอีเมล์ รวมถึงบริการส่งข้อความและการรับข้อความผ่านทางแอพพลิเคชั่นเมื่อผู้โดยสาร ทำการเช็คอินผ่านแอพพลิเคชั่นของสายการบินได้แล้ววันนี้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานโทรศัพท์ iPhone ยังสามารถเก็บข้อมูลบอร์ดดิ้ง พาส ไว้ในแอพพลิเคชั่น Wallet/Passbook ได้อย่างง่ายดายด้วยการยืนยันข้อมูลผู้โดยสารจากการใส่รหัสการสำรองบัตรโดยสารหรือเลขบัตรโดยสารและชื่อของผู้โดยสาร

 นอกเหนือจากการแสดงข้อมูลเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อของผู้โดยสาร เลขเที่ยวบิน และเวลาออกเดินทาง โมบายล์ บอร์ดดิ้ง พาส ยังประกอบด้วยบาร์โค้ด AZTEC ซึ่ง อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถผ่านจุดตรวจความปลอดภัยในสนามบินและเดินทางไปยัง ประตูทางออกเพื่อขึ้นเครื่องบินได้อย่างต่อเนื่อง ณ ประตูทางออก โมบายล์ บอร์ดดิ้ง พาส ของผู้โดยสารจะถูกอ่านด้วยเครื่องสแกน ทำให้ผู้โดยสารสามารถขึ้นเครื่องบินได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้บอร์ดดิ้ง พาส แบบพิมพ์ลงบนกระดาษ และหากมีการเปลี่ยนแปลงประตูทางออกเพื่อขึ้นเครื่อง โมบายล์ บอร์ดดิ้ง พาส จะทำการอัพเดทข้อมูลของประตูทางออกใหม่โดยอัตโนมัติ

 ผู้โดยสารที่ทำการเก็บข้อมูลบอร์ดดิ้ง พาส ไว้ในแอพพลิเคชั่น ยังสามารถใช้งานฟังก์ชั่นผู้ช่วยในการเดินทาง ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าแรกของแอพพลิเคชั่นและทำหน้าที่ แสดงข้อมูลเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น สถานะเที่ยวบินหรือการบอกระยะเวลาก่อนเครื่องบินออกเดินทาง นอกจากนี้ ผู้โดยสารยังจะได้รับข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประตูทางออกหรือ เวลาออกเดินทางอีกด้วย

ผู้โดยสารของกลุ่มสายการบินลุฟท์ฮันซ่า ซึ่งมีจำนวนกว่า 17 ล้านคนในปัจจุบัน สามารถใช้บริการ โมบายล์ บอร์ดดิ้ง พาส ได้แล้ววันนี้ โดยผู้โดยสารสามารถใช้บริการดังกล่าวกับเที่ยวบินเกือบทั้งหมดที่เดินทางออก จากเยอรมนี นอกจากนี้ โมบายล์ บอร์ดดิ้ง พาส ยังสามารถใช้งานกับเที่ยวบินจากสนามบินอื่นๆ ในทวีปเอเชีย เช่น ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้อีกด้วย

 

ความ สะดวกสบายจากการใช้ โมบายล์ บอร์ดดิ้ง พาส ทำให้ผู้โดยสารสามารถใช้เวลาที่บ้านหรือที่สนามบินได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเสีย เวลาต่อคิวที่เคาน์เตอร์เช็คอิน นอกจากจะเป็นการประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของสายการบิน แล้ว บริการใหม่นี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมของเราผ่านการใช้กระดาษให้น้อยลง

ทั้งนี้ กลุ่มสายการบินลุฟท์ฮันซ่าเป็นหนึ่งในสายการบินรายแรกของโลกที่นำเสนอบริการ Passbook ให้ กับผู้โดยสาร และกรุงเทพฯ เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้ บริการทางเลือก โมบายล์ บอร์ดดิ้ง พาส สำหรับเที่ยวบินขาออกของกลุ่มสายการบินลุฟท์ฮันซ่าทั้งหมดที่เดินทางไปยัง จุดหมายปลายทางในทวีปยุโรป

นอกจาก นี้ ตลอดทั้งเดือนตุลาคม ผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการ โมบายล์ บอร์ดดิ้ง พาส จะได้รับป้ายแขวนกระเป๋าของสายการบินลุฟท์ฮันซ่าเป็นที่ระลึก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในกรุงเทพฯ