กรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 125 ปี วันสถาปนากรมบัญชีกลาง

122

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายทรงพล วิชัยขัทคะ เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนืองในโอกาสครบรอบ 125 ปี วันสถาปนากรมบัญชีกลาง ณ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง