รัฐบาลมอบมหาดไทย จัดงาน “OTOP TO AEC” ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 3–25 พ.ย.นี้

393

รัฐบาลมอบมหาดไทย จัดงาน “OTOP TO AEC… มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล” ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 3 – 25 พฤศจิกายน 2558

วานนี้ (30 ต.ค.58) เวลา 14.00 น. ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “OTOP TO AEC…มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล” ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

การจัดงาน “OTOP TO AEC…มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล” ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า และเป็นการเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง

สำหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้ รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายใต้ชื่องาน “OTOP TO AEC…มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 25 พฤศจิกายน 2558 มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพส่งออกต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 – 5 ดาวทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงการนำเสนอการพัฒนาโครงการ OTOP ในระยะต่อไป หรือ OTOP Next 2.0 ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีนวัตกรรม OTOP เยาวชน และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มีกำหนดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น. โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

64096
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้คัดสรรสุดยอดสินค้า OTOP ที่มีศักยภาพส่งออก OTOP ระดับ 3-5 ดาว จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศมาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 330 รายการ ประกอบด้วย สุดยอดอาหารเลิศรส OTOP ชวนชิม 4 ภูมิภาค การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และไฮไลท์พิเศษภายในงานทั้ง “OTOP สู่ AEC” ที่จะมีการนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศและได้รับความนิยมจากหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นบรูไน อเมริกา จีน เยอรมัน อังกฤษ อิตาลี อินเดีย และสวีเดน มาแสดงให้คนไทยได้ร่วมภาคภูมิใจ และได้เห็นถึงศักยภาพของภูมิปัญญาไทยที่ก้าวไกลสู่สากล

รวมไปถึงกิจกรรมพิเศษอีกมากมายที่จะช่วยพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนประชาชนที่สนใจ อาทิเช่น การส่งเสริมความรู้ด้านการเจรจาธุรกิจ การตลาด การเงินให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจ จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME) กระทรวงพาณิชย์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การประเมินให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได้นำ “ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย” มาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมภายในงานอีกด้วย โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้บริการสัปดาห์ละ 3 – 4 หน่วยงาน อาทิเช่น กรมการปกครอง บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค แจกน้ำดื่มฟรี กรมโยธาธิการและผังเมือง แจกแบบแปลนบ้าน เป็นต้น

งาน “OTOP TO AEC…มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 25 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล.