“ซิซซา กรุ๊ป” และบริษัทในเครือ ร่วมมอบทุนการศึกษา-จัดกิจกรรมกับนักเรียน รร.บ้านในไร่ จ.พังงา

นายอรรถนพ พันธุกำเหนิด (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,มร. เกรก แฮริสัน (ขวาสุด) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมนาใต้ บีช รีสอร์ต และนางสาวธรา รุ่งแสงสุวรรณ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ สายงานการพาณิชย์ บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในรูปแบบ“Investment Property” (IP) ในนามของมูลนิธิ Bird of Hope ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคม จึงได้นำพนักงานและบริษัทในเครือ ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กับโรงเรียนบ้านในไร่ อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา ด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา พร้อมทำกิจกรรม CSR เพื่อสร้างความสนุกสนานและสร้างความสัมพันธ์กับน้องๆ นักเรียน เช่น เตะฟุตบอล ชักเย่อ สกีบก เก้าอี้ดนตรี เป็นต้น โดยมี นางสาววาสนา  บรรเทา (ที่ 2 จากขวา) รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านในไร่ เป็นผู้รับมอบ ณ. โรงเรียนบ้านในไร่ เมื่อเร็วๆนี้

อนึ่ง มูลนิธิ Bird of Hope จัดตั้งขึ้นโดย นายอรรถนพ พันธุกำเหนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสในการเข้าถึงการรักษา ให้เด็กได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม รวมถึงมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือเยาวชนในด้านต่างๆและปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ และส่งต่อความช่วยเหลือไปสู่ผู้อื่นในสังคมได้