จาก “ชายสี่หมี่เกี๊ยว” ถึง “พรานทะเล” จาก “กอจ.ปทุมธานี” ถึง “ฝ่ายกิจการ ฮาลาล กอท.” มาตรฐานฮาลาลอยู่ที่ใด?

2024

มาตรฐาน ของการตรวจสอบฮาลาลเป็นเรื่องที่คาใจสังคมมุสลิมมานาน และผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่สามารถขจัดข้อคลางแคลงดังกล่าวให้หมดสิ้นไปได้

ล่าสุด กรณี บริษัท พรานทะเล มาเก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสำเร็จบรรจุกล่องแช่แข็ง ภายใต้แบรนด์หรือเครื่องหมายการค้า พรานไพร, Quick Serve และ Quick Serve GOLD แล้วได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล จากฝ่ายกิจการฮาลาล ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(กอท.) กลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งสร้างความน่าสงสัยในมาตรฐานของการตรวจสอบฮาลาลของ ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ส.กอท.) อย่างยิ่ง

สืบเนื่องจากกรณีการ ออกรับรองฮาลาลให้ บริษัท พรานทะเล มาเก็ตติ้ง จำกัด ได้ถูกยกไปเทียบเคียงกับกรณีของ บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด !!

โดย ในกรณีการตรวจสอบมาตรฐานฮาลาลของ ฝ่ายกิจการฮาลาล ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามอิสลามจังหวัดปทุมธานี ต่อกรณีของ บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด ที่ทางบริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว กำกัด ได้ยื่นขอรับการรับรองฮาลาลจากฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปทุมธานี (ส.กอจ.ปทุมธานี) ปรากฏว่า ทางฝ่ายกิจการฮาลาล ส.กอจ.ปทุมธานี ไม่สามารถรับรองฮาลาลให้กับเส้นบะหมี่ของบริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัดได้ โดยอ้างว่า เพราะติดในภาพพจน์ของ แผงขายบะหมี่ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว เป็นบะหมี่ที่ติดตลาดเรื่องบะหมี่หมูแดง ทาง ฝ่ายกิจการฮาลาล ของ ส.กอจ.ปทุมธานี จึงให้บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด เปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ เป็นชื่ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว

ซึ่ง ทางบริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด โดยผู้บริหาร จึงมีการหารือ และได้เปลี่ยนชื่อหรือแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ จากชายสี่บะหมี่เกี๊ยว เป็น “อาลีบะหมี่เกี๊ยว” หรือ “อาลีหมี่ฮาลาล” ในที่สุด ทางฝ่ายกิจการฮาลาลของ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี จึงยอมมาตรวจสอบ และรับรองฮาลาลให้

บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด จึงได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับพี่น้องมุสลิม ชื่อ อาลีบะหมี่เกี๊ยว และ เกี๊ยวตราอาลี มานำเสนอเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมแทนที่แบรนด์ ชายสี่สำหรับมุสลิมในเวลาต่อมา

แต่ ในทางกลับกัน กรณีของบริษัท พรานทะเล มาเก็ตติ้ง จำกัด ที่ได้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งบรรจุกล่อง ประเภท ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดงหมูกรอบ หรือข้าวมันไก่ และข้าวไข่เจียวกุ้งสับ ที่มีตราฮาลาล สี่เหลียมขนมเปียกปูน มีอักษรภาษาอาหรับเขียนด้วยอักษร 4 สี่ตัว คือ ฮะอฺ, ลาม, อะลิฟ, ลาม อ่านออกเสียงว่า “ฮะลาล” หรือแปลความหมายได้ว่า “อนุมัติ” (ให้ใช้หรือรับประทานได้) ซึ่งเป็นตราหรือเครื่องหมายที่จดลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาของ สำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ใช้ออกรับรองผลิตภัณฑ์ข้าวผัดสำเร็จรูปบรรจุกล่องดังกล่าว

ทั้งๆ ที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหมู หรือสิ่งที่ ฮารอม ไม่เป็นที่อนุมัติให้รับประทานสำหรับอิสลามิกชนปะปนอยู่ด้วยในในผลิตภัณฑ์ แบรนด์หรือเครื่องหมายตราเดียวกันถึง 3 ผลิตภัณฑ์

นั่น ก็คือ ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า พรานไพร ที่ผลิตสำหรับส่งขายให้กับร้านค้าทั่วไป และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Quick Serve และ Quick Serve GOLD ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องหมายดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้กับร้านสะดวกซื้อ ที่ชื่อ Family Mart

ซึ่งพรานทะเล กับพรานไพร ตลอดจน Quick Serve และ Quick Serve GOLD เป็นเจ้าของเดียวกัน ผลิตมาจากบริษัทเดียวกัน โดยบริษัทพรานทะเล มาเก็ตติ้ง จำกัด มีทำเลหรือที่ตั้งบริษัทเลขที่เดียวกัน คือ บริษัท พรานทะเล มาเก็ตติ้ง จำกัด 1100 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

แน่นอน ว่า สำหรับผู้ประกอบการนั้น ว่าเขาคงไม่เข้าใจในกระบวนการฮะลาลและการรับรองฮาลาล ว่ามีขั้นตอนรายละเอียดวิธีปฏิบัติอย่างไรจึงฮาลาล ด้วยเพราะพี่น้องต่างศาสนิกคงเข้าใจว่า แค่ไม่มีหมู มุสลิมก็สามารถรับประทานได้

แต่ สำหรับฝ่ายกิจการฮาลาล ของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่เป็นทั้งผู้ตรวจและผู้ออกเครื่องหมายรับรองฮาลาลนี่ จึงย่อมยากที่จะหลีกพ้นจากข้อครหาถึงการไร้มาตรฐานและขาดความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งยังขาดความรับผิดชอบต่อสังคมในภารกิจอันทรงเกียรตินี้

เพราะเรื่องฮาลาล-ฮารอม เป็นเรื่องของศาสนบัญญัติ เป็นเรื่องของชัรอีย์ หรือชารีอะฮ์ ที่มุสลิมทั้งประเทศได้ฝากภารกิจนี้ไว้

ฮา ลาลนั้นเป็นเรื่องของหลักการทางศาสนา ไม่ใช่เรื่องของธุรกิจ ที่มุ่งในเรื่องขาดทุนกำไร จนลืมเรื่องความถูกต้องดีงามที่เป็นประโยชน์สาธารณะ

โดย เฉพาะในตอนนี้ สิ่งที่ฝ่ายกิจการฮาลาลตลอดจนสถาบันมาตรฐานฮาลาล กำลังโปรโมท คือ “ฮาลาลไทยสู่ฮาลาลโลก” แต่ถ้ายังไม่รู้ว่า มาตรฐานฮาลาลนั้นอยู่ตรงไหน ก็ลืมไปได้เลยสำหรับคำนี้!!