สหรัฐฯ ประกาศปรับลดอันดับมาตรฐานความปลอดภัยการบินของไทย

209

บีบีซีไทย รายงานว่า สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) ประกาศลดอันดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของไทย จากประเภทที่ 1 (category1) มาเป็นประเภทที่ 2 (category 2) เนื่องจากก่อนหน้านี้ ผลประเมินการดำเนินงานขององค์การการบินพลเรือนไทย ไม่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

แถลงการณ์ของ FAA ระบุว่า การถูกลดอันดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินให้อยู่ในประเภทที่ 2 นั้น หมายความว่าประเทศนั้นๆ บกพร่องในแง่ของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่จำเป็นในการควบคุมตรวจสอบสายการบินต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของนานาชาติ หรือหมายความว่า หน่วยงานควบคุมการบินพลเรือนของประเทศนั้นมีความบกพร่องในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า เช่น ในเรื่องความเชี่ยวชาญทางเทคนิค บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม กระบวนการเก็บข้อมูล หรือกระบวนการตรวจสอบ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับมาตรฐานให้ไทยอยู่ในประเภทที่ 2 ครั้งนี้ จะไม่กระทบกับสายการบินของไทยที่ให้บริการเส้นทางบินไปยังสหรัฐฯที่มีอยู่เดิม แต่จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเส้นทางใหม่ไปยังสหรัฐฯ

FAA ระบุว่า การประกาศปรับลดอันดับครั้งนี้เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากผลการประเมินในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และเกิดขึ้นหลังจากมีการหารือร่วมกับรัฐบาลไทย ซึ่งได้ข้อสรุปตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมาแล้ว