คณะกรรมการอิสลามประจำ กทม.จับมือบริษัท แอท-ยีนส์ เซ็น MOU ยกระดับการตรวจสอบฮาลาล

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (CICOB) กับ บริษัทแอท-ยีนส์ จำกัด (ATG) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยมี นายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ กทม. และ ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ร่วมลงนาม ณ โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพ ฯ เมื่อวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566

การทำ MOU ครั้งนี้ เป็นการยกระดับทางห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะการตรวจหา DNA ของสุกรในผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบให้มีความแม่นยำมากขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ในการเลือกใช้สินค้าอุปโภค บริโภค ที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา โดย นายอรุณ กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวมุสลิมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เป็นการยกระดับสินค้าฮาลาลไทยไปสู่ระดับสากล และสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งยังขยายตลาดสินค้าฮาลาลในระดับนานาชาติได้อีกด้วย

ด้าน ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ประธานกรรมการบริหารบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมถึงเทคโนโลยีตรวจสอบการปนเปื้อนดังกล่าว ว่า การลงนามข้อตกลงร่วมกันครั้งนี้ เพื่อนำเทคโนโลยีการตรวจ PCR ด้วยเครื่อง Digital PCR ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำในการตรวจหาการปนเปื้อน DNA ของสุกร (porcine DNA) มากกว่าการตรวจด้วย Realtime PCR ในสินค้าที่ต้องการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล ของคณะกรรมการ กอ.กทม.เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น

ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ยังกล่าวย้ำว่า “ก้าวต่อไปของ แอท-ยีนส์ คือ การวิจัยและพัฒนาชุด Rapid Test Kit สำหรับตรวจหา DNA สุกรในผลิตภัณฑ์อาหาร ที่สามารถใช้งานได้ในบ้าน หรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อสร้างความมั่นใจ และความสะดวก ให้กับผู้ใช้งานที่เป็นพี่น้องมุสลิมต่อไปในอนาคต”

อนึ่ง ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต กรรมการบริหาร บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เป็น ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงวิชาการและการวิจัยมากว่า 20 ปี ได้รับทุนวิจัยจากองค์กรทางการแพทย์ชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก และอีกหลายองค์กรชั้นนำ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติจากนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ.2564 และรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญการตรวจยีน DNA, RNA ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 โดยให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพันธุกรรมที่ครอบคลุมโรคทางพันธุกรรมต่าง ๆ มีเป้าหมายที่จะสร้างบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของคนไทย ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบัน บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัดเปิดให้บริการตรวจทางพันธุกรรมมาเป็นเวลามากกว่า 8 ปี ด้วยความพร้อมทั้งด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยในช่วง 5 ปีหลังได้ให้บริการการตรวจทางพันธุกรรมไปแล้วมากกว่า 1,500,000 การทดสอบ